Różnice między konkursami a grami loteryjnymi

Organizowanie loterii – bez względu na to czy do wygrania są pieniądze, czy też może nagrody rzeczowe – jest oparte o przepisy, przestrzeganie których jest obowiązkiem każdego organizatora. Musi on przy tej sposobności zadbać o bardzo wiele aspektów, takich jak chociażby ochrona danych osobowych osób, które postanowiły wziąć udział w loterii. Przy tej sposobności trzeba zwrócić uwagę na pewną ważną rzecz, a mianowicie taką, że loterie nie są tym samym co konkursy, chociaż dla wielu osób są to pojęcia jednoznaczne. Podstawowa różnica pomiędzy loteriami a konkursami jest taka, że te pierwsze podlegają pod konkretną ustawę, z kolei konkurs może zostać przeprowadzony na zasadach określonych wyłącznie przez samego organizatora. Jeżeli ktoś zorganizuje loterię bez uzyskania uprzednio stosownego zezwolenia, musi się liczyć z tym, że poniesie tego konsekwencje (polskie prawo stanowi, że organizacja wszelakich gier losowych wymaga zezwoleń). Rzecz jasna i kwestia konkursów jest przedmiotem przepisów, ale nie takich co w przypadku loterii.